Seloste henkilötietojen käytöstä

Rekisterinpitäjä

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Remontti- ja sisustuspalvelut ElseJii Oy / Putiikki Harmaa Sydän
Y-tunnus 2725121-3
Ratsutilantie 12
33960 Pirkkala

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Else Marjanen
harmaasydan@saunalahti.fi

Rekisterin nimi ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on Putiikki Harmaa Sydämen verkkokaupan asiakasrekisteri. Siihen kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan tilausten toimitukseen ja käsittelyyn.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön yksilöintiedot: nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero.
Tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista, niiden toimitustiedot ja valittu maksunvälityspalvelu.

Rekisteriin ei tallenneta asiakkaan maksuvälinetietoja. Näiden tietojen käsittelystä vastaa maksunvälityspalvelu Paytrail.

 

 

Tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään verkkokaupassa tehtyjen ostoksien yhteydessä.

Tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan rekisterin käyttötarkoituksen puitteissa ja silloinkin vain niiltä osin kuin se on tarpeellista.

Maksunvälityspalvelu Paytrail
maksun suorittamiseen tarvittavat tiedot asiakkaan nimi, yhteystiedot ja tilauksen summa

Toimituspalvelut Posti Oy ja Matkahuolto:
tilauksen toimittamiseen tarvittavat tiedot: Asiakkaan nimi, osoite ja tarvittavat yhteystiedot

Rekisterin suojaus ja tietojen käsittelijät

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.  Järjestelmään tallennettuihin rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Putiikki Harmaa Sydän pyrkii käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin suojaamaan käsiteltävät henkilötiedot asiattomalta pääsyltä tietoihin ja muulta laittomalta käsittelyltä.

Henkilötietojen tarkastusoikeus sekä tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti Putiikki Harmaa Sydämen yhteyshenkilölle.

 

Shopping Cart